Звіт про виконання робочих програм/контрольних переліків

Фірма-автор має можливість визначити один або кілька звітів про виконання робочих програм/контрольних переліків для вашого аудиторського завдання. Кожний звіт про виконання робочої програми/перелік дозволяє вам відстежувати виконання у всіх робочих програмах та переліках вказаного типу, як визначено автором фірми. Для кожного типу документів, статус якого слід відслідковувати, потрібно надати окремий звіт про виконання робочої програми/переліку.

Наприклад, фірма-автор могла би створити звіт, щоб відслідковувати всі документи робочої програми та контрольного переліку, пов’язані з етапом планування аудиторського завдання.

Наступні стовпці визначено для кожного Звіту про хід виконання робочої програми/контрольного переліку: 

Стовпець Опис
Теми та назви документів У першому стовпці звіту відображається піктограма, яка вказує на прогрес документа, його назву та номер. Документи організовані по темі, яка зазначена у властивостях документа для кожної робочої програми або контрольного переліку фірмою-автором.
Вказівки Посилання до інструкції з використання, яке може бути корисним під час завершення цієї робочої програми або переліку. У цьому стовпчику відображаються будь-які питання, визначені для документа. Приберіть цей прапорець, якщо документ не має відношення до аудиторського завдання.
Коментарі Введіть будь-які коментарі, які можуть бути корисними для певного документа.

По мірі виконання аудиторського завдання ви можете натискати , щоб оновити Звіт про хід виконання робочої програми/контрольного переліку. Для кожного документа, який відображається у звіті, відображається одна з наступних іконок прогресу:

— Не розпочато

— У процесі

— Завершено

— Не застосовно

Ви можете використовувати спадне меню Переглянути, щоб зазначити вид для Звіту про хід виконання робочої програми/контрольного переліку. Кожне представлення відображає деякі або всі документи у звіті. Наведені нижче представлення даних:

Вид Опис
Перегляд за замовчуванням Відображає усі документи.
У процесі Відображає усі документи, які зараз у процесі.
Зауваження Відображає документи, для яких визначено питання.
Невідповідний Відображає тільки невідповідні документи. Документ вважається недоречним, якщо у стовпці  він не відмічений прапорцем.
Відповідний Відображає тільки відповідні документи.

Щоб створити Звіт про хід виконання робочої програми/контрольного переліку:

  1. В Адміністраторі документів створіть копію документу Звіт про хід виконання робочої програми/контрольного переліку, розташованого у папці Нові основні документи.
  2. Натисніть ПКМ на копії, яку ви створили. У контекстному меню оберіть Властивості.
  3. У діалоговому вікні Властивостей документа CaseView у полях Номер, Назва та Ідентифікатор введіть номер, назву та ідентифікатор нового звіту. Натисніть ОК.
  4. Двічі Натисніть, щоб відкрити звіт про хід виконання.

Примітка: Типи документів визначаються фірмою-автором у властивостях документа для кожної створеної робочої програми або кожного створеного контрольного переліку.

  1. Натисніть , щоб згенерувати звіт.