Суттєвість

Документи Суттєвості (Основний) (420. та 420C.) дозволять вам визначити суттєвість для аудиторського завдання. Зведена форма аудиту 420C. призначена для використання у менших аудиторських завданнях аудиторами, які розуміють вимоги МСА. Значення встановлюється для кожного завдання для:

  • Загальний рівень суттєвості – базується на професійному судженні аудитора стосовно найбільшої кількості викривлень, які можуть бути включені до фінансової звітності, не впливаючи на економічні рішення, прийняті користувачем фінансової звітності. Загальна суттєвість формується у Робочому документі з розділів фінансової звітності (FSA), який використовується для позначення областей фінансової звітності.
  • Суттєвість для виконання аудиторських процедур – суттєвість для виконання аудиторських процедур встановлюється меншою сумою, ніж загальний рівень суттєвості. Вона забезпечує маржу чи буфер, так що індивідуально несуттєві викривлення не накопичуватимуться до суми, яка суттєво суперечить фінансовій звітності. Суттєвість для виконання аудиторських процедур переноситься в Робочий документ з розділів фінансової звітності (FSA), яка використовується для позначення розділів фінансової звітності.
  • Специфічна суттєвість – в деяких випадках може виникнути потреба в забезпеченні більшого буфера або виявлення ігнорувань чи подій, які набагато менші, ніж можна було б ідентифікувати, використовуючи суттєвість виконання на рівні фінансової звітності. Специфічна суттєвість стосується класів транзакцій, залишків на рахунках, розкриття інформації та інших міркувань.
  • Незначна суттєвість – в деяких випадках може виникнути потреба у наданні суми, нижче якої викривлення буде явно незначним. Як окремі, так і сукупні ці суми явно не матимуть суттєвого впливу на фінансову звітність.

Суттєвість допомагає визначити важливі розділи у робочому документі з розділів фінансової звітності. Якщо попередня оцінка суттєвості та ризику аудиту змінюється від початкового планування до часу оцінки результатів аудиту, аудиторська відповідь та процедури повинні бути відповідно оновлені.

Баланси автоматично заповнюють документ про суттєвість, використовуючи розрахунки на основі стандартних номерів меппінгу безпосередньо у шаблоні. Щоб змінити розрахунки за замовчуванням на різні номери меппінгу, різні
групування або певні рахунки, спершу виберіть Включити Редагування у меню Переглянути. Двічі натисніть кожну клітинку для редагування і зробіть відповідні зміни у поле розрахунку.

Документ про суттєвість також дозволяє вводити значення вручну. Крім того, у документі є пункти меню та контекстне меню, що викликається натисканням ПКМ, щоб додавати, видаляти та сортувати рядки.