Робочий документ з розділів фінансової звітності

Після імпортування оборотно-сальдової відомості та визначення попередньої суттєвості, Робочий документ з розділів фінансової звітності (FSA) використовується для виявлення значущих рахунків, розкриття фінансових даних
та інших чутливих областей. Робочий документ FSA також надає команді аудиторського завдання змогу:

 • Зв’язати значні розділи з робочими програмами.
 • Асоціювати діючі бізнес-цикли.
 • Визначати відповідні твердження.
 • Оцінювати логічний, контролюючий, залишковий та РМС на рівні підтвердження.
 • Розробляти підхід до аудиту.

Позиції, визначені як суттєві, автоматично перевіряються відповідно до стовпця Оцінка суттєвості, коли будь-який з прапорців встановлено у вибраних стовпцях Загальна Суттєвість та Суттєвість виконання.

Позиції з залишками, що перевищують загальний рівень суттєвості або суттєвість для виконання аудиторських процедур, автоматично перевіряються відповідно до стовпців Загальна Суттєвість та Суттєвість для виконання аудиторських процедур відповідно. Коли це трапляється, рядки-позиції визначаються як суттєві та автоматично перевіряються під стовпцем Оцінка суттєвості. Інші статті Специфічної суттєвості (такі як Класи транзакцій, Сальдо за рахунком, розкриттях інформації тощо) користувачу необхідно перевірити вручну. Ці суттєві статті автоматично додаються до діалогового вікна ідентифікації ризиків під заголовком Вражені розділи фінансової звітності і з’явиться у документі PMSD – Узагальнений звіт менеджера та партнера проекту.

Шаблон Аудит включає робочий документ з розділів фінансової звітності, попередньо згенерований за замовчуванням. Ваша фірма може використовувати конфігурацію за замовчуванням або переналаштувати її перед розповсюдженням для всіх користувачів. Попередньо згенерований робочий документ дозволяє команді аудиторського завдання просто оновити аркуш та заносити плановий баланс без потреби налаштувати робочу таблицю для кожного файлу аудиторського завдання. Якщо ви хочете змінити будь-який з попередньо визначених параметрів налаштування, необхідно згенерувати робочу таблицю, щоб зміни вступили в силу. Таким чином, всі зміни, внесені в робочу таблицю, включаючи всі вибори, твердження та посилання на робочу програму, очищені. Використовуйте вкладки у верхній частині документу, щоб вказати стовпці робочого листа для відображення. Ви можете вибрати відображення всіх стовпців, планування стовпців, стовпців лише для оцінки ризиків або стовпців із відповідями на ризик. Ці вкладки є видимими лише в тому випадку, якщо кнопка параметрів конфігурації не вибрана.

Примітка: Аудит включає в себе автоматизований та розширений документ FSA – Робочий документ з розділів фінансової звітності (Основний) як альтернативу документу 424 – Розділ аудиторського завдання / Резюме оціночних ризиків. Якщо ви обрали не використовувати документ FSA, деякі функції, що включають FSA у всьому шаблоні, не будуть доступні.

Стовпці Робочого документу

Робочий документ з розділів фінансової звітності (FSA) акумулює всі розділи фінансової звітності по центру для оцінки та аналізу.

У наступній таблиці наведено список стовпців у цьому робочому документі. Якщо стовпчик не відображається, використовуйте меню Розділи, щоб відобразити його.

Стовпець Опис
Номер групи Використовувана група ґрунтується на виборі, зробленому в параметрах Конфігурування. Вона буде порожньою для додавання статей вручну.
Рахунки/розкриття інформації або інші питання, які вважаються істотними Опис рахунку/розкриття інформації.
Запланований залишок станом на [дата] Невикористаний залишок на дату створення робочого документу. Ці цифри не оновлюватимуться, якщо не вибрано кнопку Оновити або Генерувати. Якщо ви двічі натиснете суму в цьому стовпчику, з’явиться спливаюче вікно з переліком окремих рахунків, які включають цю суму.
Остаточний залишок Остаточний залишок після внесення змінених записів журналу включений. Зверніть увагу, що запланований залишок та поточний залишок можуть відрізнятися, і поточний залишок слід переглянути для будь-якого впливу на планові процедури з початкового запланованого залишку. Якщо ви двічі натиснете суму в цьому стовпчику, з’явиться спливаюче вікно з переліком окремих рахунків, які включають цю суму.
Невідображені в звітності КЖЗ (AJEs) Незареєстровані запропоновані коригуючі журнальні записи в поточному році. Якщо ви двічі натиснете суму в цьому стовпчику, з’явиться спливаюче вікно з переліком окремих рахунків, які включають цю суму.
Попередній рік Остаточний залишок попереднього року. Якщо ви двічі натиснете суму в цьому стовпчику, з’явиться спливаюче вікно з переліком окремих рахунків, які включають цю суму.
Попередній рік 2 Остаточний залишок за попередні два роки. Якщо ви двічі натиснете суму в цьому стовпчику, з’явиться спливаюче вікно з переліком окремих рахунків, які включають цю суму
Оцінка суттєвості Стислий виклад того, чи є розділ фінансової звітності суттєвим. Цей прапорець автоматично вибирається, якщо відмічено будь-який з прапорців у стовпцях Загальний рівень суттєвості та Суттєвість для виконання аудиторських процедур. Коли ви наводите курсор миші на цей прапорець, з’являється підказка, яка відображає, які прапорці із загального рівня суттєвості та суттєвості для виконання аудиторських процедур вибрані. Це вказує, чому цей розділ є суттєвим. У файлі клієнта команда аудиторського завдання може відмітити прапорець Оцінка суттєвості, щоб вказати, що розділ фінансової звітності є суттєвим, або зніміть прапорець, щоб вказати, що це не так. Індикатори попередження суттєвості можуть бути включені в секцію Робочий документ з розділів фінансової звітності документу AO – Загальні опції. Якщо плановий баланс не є суттєвим, а остаточний залишок – є, індикатор з’являється у стовпці Оцінка суттєвості, що позначає ризик недостатньої аудиторської роботи. Якщо запланований залишок є суттєвим, а остаточний залишок – ні, індикатор з’являється у стовпці Оцінка суттєвості, що позначає ризик переоцінки. Введення пояснення у поле Завершення аудиторських заходів у відповідь видаляє індикатор попередження.
Загальний рівень суттєвості Вказує, чи є розділ фінансової звітності суттєвим, виходячи з загального рівня суттєвості. Цей стовпець містить два підстовпці, Попередній показник та Остаточний показник:
 • Прапорець у стовпці Попередній показник вибирається автоматично, якщо запланований залишок перевищує попередню загальну суттєвість.
 • Прапорець у стовпці Остаточний показник автоматично вибирається, якщо остаточний залишок перевищує попередню загальну суттєвість або остаточну загальну суттєвість. Коли ви наведете курсор миші на прапорець, який був обраний, з’явиться підказка, в якій відображаються розрахунки, які використовуються для визначення того, що розділ є суттєвим. Ви не можете вибрати або скасувати вибір цих прапорців. Щоб вручну визначити розмір суттєвості для цього розділу фінансової звітності, установіть або зніміть прапорець з пункту Оцінка суттєвості.
Суттєвість для виконання аудиторських процедур Вказує на те, чи є розділ фінансової звітності суттєвим, виходячи з суттєвост для виконання аудиторських процедур. Цей стовпець містить два підстовпці, Попередній показник та Остаточний показник:
 • Прапорець у стовпці Попередній показник вибирається автоматично, якщо запланований залишок перевищує попередні суттєвості для виконання аудиторських процедур або попередні скориговані суттєвості для виконання аудиторських процедур.
 • Прапорець у стовпці Остаточний показник вибирається автоматично, якщо остаточний залишок перевищує попередню суттєвість для виконання аудиторських процедур, попередньо скориговану суттєвість для виконання аудиторських процедур, кінцеву суттєвість для виконання аудиторських процедур або остаточну коректну суттєвість для виконання аудиторських процедур. Коли ви наведете курсор миші на прапорець, який був обраний, з’явиться підказка, в якій відображаються розрахунки, які використовуються для визначення того, що розділ є суттєвим. Ви не можете вибрати або скасувати вибір цих прапорців. Вручну перевизначити суттєвість для цієї області фінансової звітності можна, відмітивши або знявши прапорець Оцінка суттєвості.
Специфічна суттєвість Вручну встановіть відповідний прапорець, якщо розділ фінансової звітності визначається як суттєвий для конкретних обставин:
 • Класи транзакцій
 • Залишки на рахунках
 • Розкриття інформації
 • Інші питання
Відповідні твердження Натисніть ПКМ та виберіть Змінити твердження, де це можливо. Зміни автоматично впливатимуть на розділ Докладні аудиторські заходи у відповідь у відповідних робочих програмах та документах звіту про ризик. Примітка: Ви можете увімкнути Оптимізатор для видалення процедур з робочої програми, пов’язаної з FSA, якщо жодна з тверджень процедур не відповідає відповідним твердженням FSA. Щоб налаштувати Оптимізатор на видалення цих процедур, виберіть опцію Видалити процедури на основі граничних значень ризику в FSA з панелі оптимізатора документу AO – Загальні опції.
Пос. на ризик. У цьому стовпці відображається кнопка, коли існують ризики, пов’язані з певним суттєвим рядком FSA. Натисканням кнопки відкриється діалогове вікно ризику з пов’язаними ризиками на вході.
Бізнес-цикл Натисніть ПКМ та виберіть Вставити бізнес-цикл або Натисніть піктограму +. У діалогових вікон Ризик та Контроль, коли позиція вибрана у розділі фінансової звітності, пов’язані бізнес-цикли автоматично заповнюють діалогове вікно.
Інші контрольні процеси (що впливають на облік/розкриття інформації) Область введення для документування інших міркувань.
Внутрішній ризик Контрольний ризик Залишковий ризик Виберіть зі спадного переліку оцінку ризику. Оцінки автоматично заповнюють одні й ті самі позиції в документах Звіт про ризики. Імена цих ризиків можна змінити у розділі Робочий документ з розділів фінансової звітності документу AO – Загальні опції.
РСВ Виберіть оцінку ризику в спадному переліку. Коли цю функцію Оптимізатора було ввімкнуто, процедура видаляється з робочої програми, якщо значення його порогу вище, ніж Ризик суттєвого викривлення (РСВ, RMM) для цього рахунку, а налаштування користувацької процедури не були заблоковані.Твердження автоматично заповнюють розділ Докладні аудиторські заходи у відповідь у відповідній робочій програмі.Імена цього ризику можна змінити у розділі Робочий документ з розділів фінансової звітності документу AO – Загальні опції.
Підсумуйте аргументи щодо оціночного рівня ризику Введені значення автоматично заповнюють однакові позиції в документах Звіт про ризик. Назву цього поля можна змінити у розділі Робочий документ з розділів фінансової звітності документу AO – Загальні опції.
Стовпці аудиторської відповіді Якщо позначено прапорцем Врахування Аудиторської Відповіді у FSA у розділі Робочий документ з розділів фінансової звітності документу AO – Загальні опції, вказані стовпці аудиторської відповіді враховані у Робочому документі з розділів фінансової звітності. Тип відповіді аудиту для кожного стовпця (наприклад, прапорець, відповідь Так-Ні, або оцінка від 1 до 5) також визначається в документі AO – Загальні опції. За замовчуванням входять чотири стовпці аудиторської відповіді:
 1. Процедури по суті – основні
 2. Процедури по суті – розширені (вибірка, шахрайство, значні ризики тощо)
 3. Аналітичні процедури по суті (підтвердження в цілому тощо)
 4. Тестування заходів контролю (операційна ефективність)
У документі AO – Загальні опції, ви можете перейменувати будь-який з цих стовпців або створити додаткові стовпці.
Завершення аудиторських заходів у відповідь Поле введення, в якому користувач може пояснити відповідь на ризик аудиту в цьому розділі. У робочій програмі для цього розділу фінансової звітності текст відображається в рядку завершення аудиту у таблиці «Аудиторські заходи у відповідь». Це поле можна змінити у розділі Робочий документ з розділів фінансової звітності документу AO – Загальні опції.
Початкове кожне твердження, яке вказує на запланований аудиторський відгук, є достатнім для оцінки оціночного рівня ризику Дані автоматично заповнюють розділ Докладні аудиторські заходи у відповідь у відповідній робочій програмі.
Надавати примітки Натисніть, щоб додати примітку, позначку або посилання анотації на панелі інструментів CV. () або Натисніть ПКМ та виберіть Надати примітки.
Посилання на Р/П Надавати примітки до одного чи кількох відповідних документів. Натисніть ПКМ та виберіть Вставити нове посилання. Виберіть відповідні посилання, щоб створити посилання на відповідний документ.

Примітка:

Колонки можуть бути налаштовані вашою фірмою, включаючи можливість визначати та відображати стовпці ризику та відповіді аудиту. Якщо ваша фірма змінила налаштування, деякі з наведених вище стовпців можуть бути недоступними у вашому файлі клієнта.

Щоб повністю використати всю функціональність, стовпець Посилання W/P повинен бути заповнений відповідним документом програми аудиторської роботи.

Якщо курс іноземних валют був визначений в оборотно-сальдовій відомості Working Papers, цей показник використовується у всіх балансах, відображених у Робочому документі з розділів фінансової звітності.

Щоб відобразити стовпці:

Стовпці Робочого документу з розділів фінансової звітності можуть бути налаштовані фірмою у документі AO – Загальні опції, в тому числі можливість визначати та відображати стовпці ризику та аудиту. Якщо ваша фірма змінила налаштування, деякі з перелічених стовпчиків можуть не відображатися у вашому файлі, а інші стовпці можуть бути включені.

З меню Розділи виберіть відповідний стовпчик, який ви хочете відобразити або сховати в FSA.

Щоб скоригувати розмір стовпця:

 1. Увімкніть лінійку натисканням іконки .
 2. Коли лінійка увімкнена, помістіть курсор миші до заголовка таблиці, до якої потрібно змінити ширину (наприклад, Бізнес-цикл).
 3. Перемістіть курсор миші до сірих рядків, доки ви не побачите курсор на двосторонній стрілці на лінійці, а потім натисніть та утримуйте і перетягніть до потрібної ширини стовпчика.

Зміна параметрів конфігурації Робочого документу з розділів фінансової звітності

Змінити попередньо визначені параметри конфігурації та створити новий Робочий документ з розділів фінансової звітності:

 1. Натисніть Конфігурування , щоб отримати доступ до області конфігураційних параметрів.
 2. Оберіть бажані параметри зі спадних переліків, які базуються на побудові вашого аудиторського завдання.
 3. Натисніть , або з меню Документ оберіть Генерувати. Область параметрів Конфігурування автоматично закриється після генерації.

Примітка: Якщо вибрати Генерувати, всі зміни в робочому документі будуть вилучені, включаючи обрані об’єкти, твердження та посилання на робочу програму.

Якщо фірма-автор заблокувала параметри конфігурації для Робочого документу з розділів фінансової звітності, кнопку не видно, і ви не можете згенерувати робочий документ.

Параметри конфігурації

Параметри конфігурації дозволяють налаштувати робочий документ з розділів фінансової звітності. Ці параметри організовані у дві групи:

 • Оновити параметри, які застосовуються, коли робочий документ з розділів фінансової звітності оновлюється або відновлюється.
 • Регенерувати параметри, які застосовуються лише тоді, коли робочий документ з розділів фінансової звітності регенерується.

Параметри оновлення

ПараметрОпис
Сортувати за Стовпцем

У спадному переліку виберіть порядок сортування у початковій генерації звіту.

Натисніть стрілку, щоб сортувати в порядку зростання або спадання.

ПлануванняУ спадному переліку виберіть запланований залишок, на якому буде розташовуватися робочий документ з розділів фінансової звітності. Виберіть Поточний рік, щоб скористатись попереднім імпортом поточного року або виберіть Попередній рік, щоб використовувати остаточний баланс попереднього року.
Округлити до

У спадному переліку, виберіть округлення для використання. Виберіть Одиниці (за замовчуванням), щоб округлити до найближчого долара, Тисячі, щоб округлити до тисяч, або Мільйони, щоб округлити до мільйонів.

Округлення, обране з цього спадного переліку, використовується у робочому документі «Розділи фінансова звітність», «Звіт про ризик», «Узагальнений звіт менеджера та партнера проекту», а також всі робочі програми.

Примітка: Різниця округлення може виникати, оскільки функція округлення відносини не встановлена.

Параметри повторного генерування

ПараметрОпис
Включити нульову сумуУстановіть прапорець, щоб включити рядки-позиції з нульовими сумами як у плануванні, так і в поточних балансах на робочому аркуші.
ГрупуванняУ спадному переліку виберіть меппінг/групування, використане у файл аудиторського завдання. За замовчуванням використовується Матриця змін.
Включити відУ спадному переліку виберіть початкову точку номера групування.
Включити до У спадному переліку, виберіть кінцеву точку номера групування.
Рівень МаскиУ спадному переліку виберіть рівень маски групи, який потрібно створити. Наприклад, група використовує три рівні (наприклад, XXX.XXX.XXX), де перший рівень являє собою тип фінансової звітності (баланс), другий рівень представляє рядки фінансової звітності (грошові кошти та їх еквіваленти), а третій – реквізити рахунку (Банк – іноземний). Ви, швидше за
все, встановите рівень маски на 2. Якщо ви не впевнені в повній масці відображення, двічі Натисніть клітинку, щоб відкрити діалогове вікно, яке відображає маску
Врахувати Батьківські НомериУстановіть цей прапорець, якщо ви хочете відобразити батьківські номери групових номерів, зазначених у Рівні Маски. Наприклад, припустимо, що Рівень Маски 3, означає, що відображається група 140.101.1. Якщо вибрано Включити батьківські номери, також відображаються батьківські групи 140 та 140.101.

Примітка:

Якщо залишити поля «Врахувати від» та «Врахувати до» порожнім, буде створено всі елементи.

Якщо робочий документ регенерується, всі введені дані, пов’язані з кожним твердженням фінансової звітності, будуть видалені. Щоб оновити баланси, користувачі повинні використовувати Оновлення.

Оцінка суттєвості в FSA

Після розрахунку суттєвості робочий документ з розділів фінансової звітності автоматично вибирає, які розділи фінансової звітності є суттєвими на основі залишків. Користувачі можуть перевизначити присвоєння суттєвості на підставі професійного судження. Перевизначення користувачів чітко показано.

Шаблон запропонує видалити заповнені розділи аудиту для несуттєвих розділів фінансової звітності.

 1. Натисніть Оновити, щоб оновити запланований залишок з робочої оборотно-сальдової відомості.
 2. Відкрийте рахунки, де відмічено прапорцем суттєвість у стовпці Оцінка суттєвості.
 3. Натисніть ПКМ на прапорець та оберіть Показати докладну інформацію про суттєвість, щоб переглянути деталі суттєвості або з меню Розділи оберіть Показати докладну інформацію про суттєвість. Щоб отримати додаткові відомості про ці стовпці, див. Стовпці FSA.
 4. Якщо застосовано, за потреби ви можете перевизначити автоматичне встановлення тверджень, відмітивши або прибравши відповідні прапорці.
 5. Коли це застосовано, оцініть будь-які стовпці з попереджувальними індикаторами та введіть пояснення у полі Завершення аудиторських заходів у відповідь для видалення індикатора попередження. Зверніть увагу, що попереджувальні індикатори з’являються лише у тому випадку, якщо функція включена керівником в документі AO – Загальні опції. Розділи фінансової звітності складаються з таких попереджувальних індикаторів:
 • – повідомляє про ризик недостатньої аудиторської роботи. Це може статися, коли остаточний залишок перевищить суттєвість, а запланований залишок – ні.
 • – повідомляє про ризик переоцінки. Це може статися, коли запланований залишок перевищує суттєвість, але остаточного залишку немає.
 •  – повідомляє про те, що сукупність запропонованих коригувань і остаточний баланс перевищують суттєвість.
 1. У панелі інструментів Натисніть іконку  Звіт-підтвердження Оптимізатора аудиту, для видалення будь-яких несуттєвих розділів.

Примітка: Ви можете повернути програми для суттєвих статей розділів фінансової звітності, які були вилучені вручну або Оптимізатором або з наступного року. Щоб повернути програму до файлу, просто натисніть іконку , розташовану справа від посилання.

Бізнес-цикли

Зверху Робочого документу з розділів фінансової звітності бізнес-цикли можна додавати та видаляти для аудиторського завдання. Бізнес-цикл – це процес, який ініціює, реєструє, обробляє та затверджує транзакції та записи, що містять залишки чи розкриття рахунків.

Після створення основні бізнес-цикли слід додавати до кожного розділу фінансової звітності у робочому документі. Ви також можете орієнтуватися на кожний бізнес-цикл на відповідні матриці контролю та документи про проходження.

Під час аудиту включаються бізнес-цикли та фінансова звітність, які використовуються при виявленні ризиків та контролю. Ці властивості дозволяють об’єднати ризики для контролю та оцінку внутрішнього контролю.

Шаблон містить чотири бізнес-цикли за замовчуванням. Ваша фірма може змінити ці значення за замовчуванням або включити додаткові до розповсюдження.

 1. З меню Розділи переконайтеся, що колонки Відповідні твердження та Бізнес-цикл є видимими.

Примітка: Аудит за замовчуванням складається з чотирьох тверджень: Повнота, Існування, Точність та Оцінка. Фірма може змінювати або включати інші твердження, які мають відношення до аудиторського завдання.

 1. Оцініть відповідні твердження. Якщо вам потрібно змінити твердження, Натисніть ПКМ на статтю FSA та виберіть Змінити твердження. Виберіть відповідні твердження для статті FSA.
 2. Щоб пов’язати бізнес-цикл з елементом FSA, просто Натисніть іконку у стовпці Бізнес-цикл і виберіть потрібний цикл.

Також Ви можете додати нові бізнес-цикли таким чином:

 1. Натисніть іконку на панелі інструментів.
 2. Натисніть Додати.
 3. Введіть новий опис процесу та відповідну абревіатуру.
 4. Натисніть ОК. Переконайтеся, що надана абревіатура унікальна – ви отримаєте попередження щодо вибору альтернативної абревіатури, якщо використовується дубльована абревіатура.
 5. (Необов’язково) Натисніть і виберіть/скасуйте вибір, щоб приєднати відповідну матрицю контролю або прохідні документи до бізнес-циклу.

Щоб видалити бізнес-цикл, виберіть цикл, який потрібно видалити, і натисніть Видалити.

Щоб прикріпити посилання на документ до бізнес-циклу, потрібно:

 1. У спадному меню виберіть цикл, до якого потрібно прикріпити документ.
 2. Натисніть і встановіть/зніміть прапорець з відповідної матриці контролю та прохідних документів.
 3. Натисніть ОК