Створення нового файлу клієнта

  1. У CaseWare® Working Papers виберіть Файл / Новий та введіть назву для вашого файлу клієнта.
  2. Виберіть відповідний значок шаблону, на основі якого бажаєте створити файл, та Натисніть Створити файл. Усі компоненти вибраного шаблону автоматично копіюються у ваш новий файл клієнта.
  3. Після завершення копіювання діалогове вікно Вибір профілю Аудиторського завдання запропонує вам вибрати типовий набір аудиторських форм та функцій шаблонів для вашого аудиторського завдання. Виберіть профіль, який найкраще підходить для аудиторського завдання. Усі компоненти обраного шаблону автоматично копіюються вновий файл клієнта.
    Коли вибрано профіль, буде автоматично відкрито Контрольний перелік оптимізатора, який запропонує команді аудиторського завдання відповісти на ряд запитань, пов’язаних із аудиторським завданням. Відповідаючи на кожне запитання, позначте відповідні документи для видалення в звіті підтвердження оптимізатора (AOCR). Усі робочі програми та контрольні переліки будуть з’являтися в частині III AOCR. Не продовжуйте видаляти ці документи, поки небуде заповнено суттєвість.
  4. Після того, як всі відповідні документи були включені до файлу аудиторського завдання, відобразиться діалогове вікно «Властивості аудиторського завдання». Виберіть дати початку та закінчення фінансового року вашого клієнта та Натисніть ОК.