Створення та видалення документів та папок

Типовий Адміністратор документів повинен містити більшість документів, якщо не всі, необхідних для завершення файлу аудиторського завдання. В Адміністраторі документів для додаткового налаштування клієнтського файлу можна додати або видалити необмежену кількість документів або папок.

Щоб адаптувати файл аудиторського завдання до вимог клієнта, ви можете видалити непотрібні документи та папки. Наприклад, ви можете видалити розділ Запаси для клієнта галузі. Щоб видалити документи та папки, просто виберіть елементи, Натисніть ПКМ та виберіть Видалити. Якщо ви виявите, що вам потрібно повторно вставити будь-який документ із шаблону, можна клацнути ПКМ, вибрати Новий та вибрати З бібліотеки документів.

Примітка: Шаблон Аудит містить безліч додаткових документів та функцій, які можна використовувати замість форм аудиторських завдань за МСА, які також включені. Ви можете використовувати ці розширені документи та видалити резервні форми. Наприклад, FSA. – Робочий документ з розділів фінансової звітності може замінити
документ 424. Ваша фірма-автор, можливо, вже вилучила документи з головного шаблону.

Окрім розширених документів у шаблоні, ви можете додати додаткові документи та папки Working Papers. Щоб додати документ або папку, в Адміністраторі документів оберіть вкладку Документ і виберіть Новий.

Ви можете створити наступні типи документів:

Тип Опис
Папка використовується для упорядкування елементів в Адміністраторі документів. Наприклад, ви можете зберігати всі графіки, пов’язані з активами, в одній папці з назвою «Активи». Папки зі вмістом позначаються знаком «плюс» (+), коли вони закриті. Щоб відкрити або закрити папку, двічі Натисніть значок папки або Натисніть клавішу F9.
Автоматичний документ – це документ, які автоматично генеруються Working Papers.
CaseView – це документ, створений CaseView, текстовим редактором для бухгалтерів, який повністю інтегровано з Working Papers. Типовий документ CaseView – це фінансова звітність клієнта. Двічі Натисніть значок цього документу, щоб запустити програму CaseView
Посилання – це документ, створений іншою програмою. Графік, створений в Excel, є прикладом посилання документу. Двічі Натисніть значок цього документу, щоб запустити програму, з якої було створено документ
Ручний документ – це документ, який формується вручну, без використання Working Papers. Ви можете перерахувати документ вручну в Адміністраторі документів для організаційних цілей. Створений вручну документ не можна роздрукувати або переглянути в Адміністраторі документів.
Документ Word зберігається у папці клієнтських файлів. Щоб відкрити створений файл, потрібно двічі клацнувши його значок в Адміністраторі документів. Змінюйте файли, створені таким чином, лише відкривши їх з Адміністратора документів, а не відкриваючи їх за межами клієнта. Відкриття зовнішнього файлу клієнта та його редагування може призвести до того, що зміни не зберігатимуться у файлі клієнта
Книга Excel зберігається у папці клієнтських файлів. Відкрийте створений файл, двічі клацнувши його значок в Адміністраторі документів. Змінюйте файли, створені таким чином, лише відкривши їх з Адміністратора документів, а не відкриваючи їх за межами клієнта. Відкриття зовнішнього файлу клієнта та його редагування може призвести до того, що зміни не зберігатимуться у файлі клієнта.