Налаштування реєстру

Усі наведені нижче розташування реєстру починаються з “HKEY_CURRENT_USER\Software\CaseWare International\Working Papers\20xx.00”, якщо не вказано інше. 20xx.00 означає версію Working Papers, яку ви використовуєте.

Стрічка: вкладка Файл

Налаштування Ключ/значення реєстру
Новий | Шлях клієнтського файлу за замовчуванням \Settings\DefaultPath
Відкрити| Шлях клієнтського файлу за замовчуванням \Settings\DefaultPath
Копіювати компоненти | Попередні параметри, такі як вибір документів з останнього разу Зберігається в кількох допоміжних програмних файлах, а не в реєстрі Windows
Створити резервну копію | Шлях клієнтського файлу за замовчуванням \Settings\LastBackupPath
Імпорт | Текстовий файл ASCII \Import\ASCII Import File Name \Import\Excel Import File Name
Імпорт | Файл Excel \Import\Excel Import File Name \Import\Excel Layout File Name
Останні файли | Скільки відображається \Settings\NumFiles
Останні файли | Список файлів \Recent File List

Стрічка: вкладка Вигляд

Налаштування Ключ/значення реєстру
Список користувачів  \Settings\UserListWindow

Стрічка: вкладка Аудиторське завдання

НалаштуванняКлюч/значення реєстру
Вийти | Стиснути центральний примірник після виходу\Checkout\CompressLibrary
Позначки\Tickmark\Color
\Tickmark\Overlay
\Tickmark\Thickness

Стрічка: вкладка Документ

НалаштуванняКлюч/значення реєстру
Властивості | Яка вкладка була відображена останньою \Settings\UserListWindow

Стрічка: вкладка Інструменти

НалаштуванняКлюч/значення реєстру
Діагностика\Diagnostics
Шаблони\Templates
Мепінг таксономії XBRL | Параметри | Місцеве сховище | Вказати папку локальної таксономії\Settings\TaxonLocation
Мепінг таксономії XBRL | Параметри | Віддалене сховище | Вказати віддалений URL\Settings\CatTaxURL
Допоміжні програмиІнформація про допоміжні програми зберігається у файлі SYSUSR.DBF. Цей файл можна скопіювати до інших інсталяцій, якщо програми довідки доступні за тими самими шляхами.
Змінити Ідентифікаційну інформацію | Ідентифікатор користувача \UserIdentification\UserID
Змінити Ідентифікаційну інформацію | Повне ім’я\UserIdentification\Name
Змінити Ідентифікаційну інформацію | Ініціали\UserIdentification\Initials
Внутрішні дані з Cloud\UserIdentification\SetFromCloud
\UserIdentification\CloudId
\UserIdentification\CloudEmail
\UserIdentification\UserIDGuidMixCase
\UserIdentification\Lastoldidentuser
Налаштувати\Toolbars\Subfolders існує для панелей інструментів, які мають налаштування для керування станом відображення, розміром, розташуванням тощо.
Параметри шрифта\Font Schemes\Current – found Report Fonts

Параметри: Загальні

Налаштування Ключ/значення реєстру
Стиснути автоматично \Settings\AutoCompress
Стиль поля переліку в таблиці \Settings\Abbrev
Кількість недавно використаних файлів \Settings\NumFiles
Кольорове оформлення \Settings\Colour \Settings\NumberColours \Settings\SchemeId \Settings\line \Settings\Active \Settings\Divider
Показати лінії сітки \Settings\Lines
Уведіть комбінацію доступу до наступного поля діалогів \Settings\EnterTab
Використовувати старі комбінації клавіш (потрібен перезапуск) \Settings\OldKeys
Закрити файл, коли закритий адміністратор документів \Settings\DocManClose
Сховати дату та інформацію про користувача в примітках анотації \Settings\HideAnnotationExtraInfo
Показати ярлики документів  \Settings\ShowDocTabs
Відкрити документи Ехсеl в окремих копіях Excel \Settings\MultipleExcel

Параметри: Шляхи за замовчуванням

Налаштування Ключ/значення реєстру
Шлях доступу до клієнтського файлу \Settings\DefaultPath
Шлях доступу до шаблона \Settings\TemplatePath
Шлях доступу до бібліотеки документів \Settings\DocumentLibPath
Шлях виходу \Settings\SignOutPath
Шлях завантаження \Settings\CheckOutPath
Шлях резервного копіювання \Settings\LastBackupPath
Шлях закриття фінансового року по його закінченні \Settings\SyncPath

Параметри: Меппінг

НалаштуванняКлюч/значення реєстру
Показати залишки на рахуках у діалозі “Визначити номери меппінгу\Settings\ShowBalances
Створити місцезаповнювачі для відсутніх номерів категорій\Settings\PlaceholderMaps

Параметри: Сховище даних

Налаштування Ключ/значення реєстру
Усі налаштування HKEY_CURRENT_USER\Software\CaseWare International\Data Store\Shared Store

Параметри: Інші

НалаштуванняКлюч/значення реєстру
Чи відображається Панель Проблем\Settings\szIssueShow
Поточна позиція вікна робочих документів\Settings\WindowPos
Чи розгорнуто вікно робочих документів на повний екран\Settings\Maximized
Поточна позиція рахунку | Діалогове вікно «Призначити номери зіставлення».\Settings\AssignPos
Остання активна вкладка діалогового вікна Властивості документа\Settings\ActivePage
Налаштування, які керують різними макетами таблиць, зокрема переглядом інформації\Tables\
Each browse is listed as a subfolder containing keys which control which field of the database is used as the sort basis (Tag) and which order the sort is performed (TagReverse)
Різні налаштування, пов’язані з компонуванням Working Papers та розташуванням вікон

\Windows\

Each dialog or function which launches a separate window exists as a subfolder which controls column order, window location, window size, the splitter location in automatic documents, print preview window settings, etc.

Клацніть правою кнопкою миші в автоматичному документі | Примітка | Яка вкладка відображалася останньою\Settings\ActiveAnnotationPage
Налаштування шрифтів для автоматичних документів\Report Fonts
Інші записи | Автоінкремент\Settings\Increment
Запам’ятовує останню вибрану галочку за допомогою Ctrl-F6\settings\AnnotationLastTickmark
СaseWare Cloud\core\enable
СaseWare Cloud\core\server
СaseWare Cloud\core\port
Діалогове вікно Виділення анотації\settings\lastforgroundcolor
Діалогове вікно гіперпосилання анотації\settings\lastbrowsermode
Переглядач анотацій\settings\noteviewer
Переглядач анотацій\settings\NoteViewerMinimized
Менеджер документів, якщо відображається заголовок фільтра\settings\FilterHeader
Відкрита сторінка Файл/Копіювати компоненти, документи. Копіювати тільки документи (без папок)\settings\nofolders
Відкрита сторінка Файл/Копіювати компоненти, документи “Показувати порожні папки”\settings\emptyfolders
 Параметри/Розширений/Налагоджування зв’язків/Не оновлювати відкриті документи, коли інші користувачі вносять зміни\settings\liveupdate
Параметри/Ролі/Колір\report font\i\font.colour
Питання/утримувати при очищенні\settings\issue\archive
Питання/налаштування альтернативного кольору\setting\issues\altcolor
Діалогове вікно відкриття файлу синхронізації/ користувацький фільтр

\syncserver\customuserfilter

\syncserver\customuser

Зберегти як PDF/ Розширений/ Водяним знак/ “Використовувати водяні знаки”\settings\_pdfpdfwatermarksuse
Зберегти як PDF/ Розширений/ Водяним знак/ “звичайний текст”

\settings\_pdfpdfwatermarksabovepage

\settings\_pdfpdfwatermarkusesmpltext

\settings\_pdfpdfwatermarksHorzPos

\settings\_pdfpdfwatermarksVertPos\settings\_pdfpdfwatermarkscenter

\settings\_pdfpdfwatermarksfontcolor

\settings\_pdfpdfwatermarksfontname

\settings\_pdfpdfwatermarksorientation

\settings\_pdfpdfwatermarksfontsize

Зберегти як PDF/ Розширений/ Водяним знак/”Зовнішній PDF-документ”\settings\_pdfpdfwatermarksuseexternal
\settings\_pdfpdfwatermarksexternalfile
\settings\_pdfpdfwatermarkstext
Зберегти як PDF/ Розширений/ Водяним знак/”друкувати водяний знак лише на першій сторінці”\settings\_pdfpdfwatermarksfirstpageonly
Відкрита сторінка Файл/ Недавні файли/ вибір випадаючого списку “Сортувати за”\settings\RecentFileListSort
Відкрита сторінка Файл/SmartSync Server/значення стовпчика “Назва” (змінюється при натисканні правою кнопкою миші)\settings\ShowFileNameInServerList
Відкрита сторінка Файл/SmartSync Server/Cортувати стовпець\settings\ServerPageColumn
Відкрита сторінка Файл/SmartSync Server/Сортування за зростанням\settings\ServerPageAscending
Відкрита сторінка Файл/SmartSync/Список файлів за guid із властивостями, збереженими як XML\localSyncCopy
Менеджер документів/ колонка перегляду\settings\pdfviewer
Діалогове вікно налаштування PPC, можливість конвертувати за допомогою UDF\settings\convert use Udfs
Екран AJE, Повторювані розширені, “виключити суми”\settings\RecurrenceExcludeAmt
Мова/Мова за замовчуванням\settings\PresentationLanguage