Меппінг та його властивості

Для коректного відображення звітності у форматі XBRL важливо правильно заімпортувати дані. Імпорт даних у програму здійснюється за допомогою меппінгу.

Меппінг – це ієрархічний метод класифікації даних у програмі.

До кожного свого облікового рахунку ОСВ користувач має співвіднести номер меппінгу програми. Далі на основі цих номерів Ви заімпортуєте дані та отримаєте рознесену інформацію по відповідних звітах та примітках.

Класифікація меппінгу у програмі розділяється на такі типи:

  • Балансові (номери з 1 по 5 клас включно)
  • Звіт про прибутки та збитки (номери з 6 по 9 клас включно)
  • Звіт про рух грошових коштів (клас C.10)
  • Показники ефективності діяльності (можуть бути розташовані в будь-якому класі та призначені для відображення додаткової аналітики, тобто не впливають на розрахунки показників балансу та звіту про прибутку та збитки. Сюди можна віднести звіт про сукупний дохід та такі примітки, як: операційні сегменти, пов’язані сторони, операційна оренда в складі ОЗ і тд. в залежності від потреб користувачів.)

*Приклад (переглянути доступні номери меппінгу у вигляді ієрархії можна у Working Papers на вкладці “Рахунок” – “Призначити меппінг”):

Для редагування меппінгу на даній вкладці натисніть на потрібному номері ПКМ – “Властивості меппінгу” та змініть відповідно до Ваших вимог назви (не забуваючи про розширений опис) та поведінку.

Примітка: Ми не рекомендуємо видозмінювати нумерацію меппінгу, це може призвести до порушення розрахунків в середині документу “Фінансова звітність”.

Весь меппінг шаблону у вигляді списку можна також побачити на вкладці “Аудиторське завдання” – “Меппінг”.

На даній вкладці Ви можете виконувати пошук потрібних статей або номерів через стандартну комбінацію клавіш ctrl + f. 

Примітка: Проте, при пошукі просимо звертати увагу на клас меппінгу, адже такі статті, як “амортизація..” можуть повторюватися як в балансових розкриттях, так і в прибутках/збитках.

Редагування меппінгу в середині документу “Фінансова звітність”

Двічі натиснувши ЛКМ на статті у примітках, звітах, можна побачити властивості меппінгу, який конкретно меппінг належить до якої статті та за потреби змінити його назву.

Важливо змінювати не тільки назву, а й розширений опис. У полі “Назва:” та натиснувши на знак “+” у цьому ж полі.

Якщо розширений опис не буде змінено, можливе відображення старої назви у Фінансовій звітності.

Примітка: Редагування назв статей таких матричних таблиць, як основні засоби, нематеріальні активи або ж резерви рекомендуємо проводити у Working Papers на вкладці “Рахунок” – “призначити меппінг” або “Аудиторське завдання” – “Меппінг”. Це зумовлено тим, що кожен тип матричного руху міститиме подібне розкриття та потребує однакових назв.