Помилки валідації

Під час експорту готового файлу фінансової звітності, можуть виникнути помилки на внутрішньому валідаторі програми. Поки не буде виправлено всі суттєві помилки, Ви не зможете продовжити експорт файлу:

Попередження жовтого кольору дадуть можливість продовжити експорт, але будуть мати вплив на результати валідації. 
Попередження синього кольору мають переважно інформаційний характер та на результати валідації не впливають. 

Примітка: Можна отримати більше інформації про помилку, або внести зміни, натиснувши на неї двічі.

Помилки та попередження відрізняються в залежності від кожного проекту, але можна розглянути типові:

  1. Суттєві помилки (червоного кольору):

Така помилка повідомляє про те, що цей тег може бути проставлений тільки на однакові числові значення для співставлення, але був проставлений на різні числові значення.


Наприклад:
Помилка – “Різні значення знайдено в елементах використання тегу “Грошові кошти та їх еквіваленти””.

Якщо натиснути на помилку двічі, з’виться вікно:

У цьому вікні вказано числові значення на які проставлено тег “Грошові кошти та їх еквіваленти”.

Обравши перший, натиснемо “Перейти до мітки”.

Програма відкрила місце у таксономії, де знаходиться перший тег з сумою 362 306 000. У рядку “Ролі” видно, що цей тег з розділу 210000, який використовується для проставлення тегів звіту про фінансовий стан.

Закривши це вікно, ще раз потрібно двічі натиснути на помилку, обрати інше значення – 358 915 000 та натиснути “Перейти до мітки”.

Програма відкрила місце у таксономії, де знаходиться другий тег з сумою 358 915 000. У рядку “Ролі” видно, що цей тег з розділу 510000, який використовується для проставлення тегів звіту про рух грошових коштів.


Примітка
Теги, що мають однакову назву, але відносяться до різних розділів такономії є однаковими і їх значення співставляються валідатором. 

Відповідно до цього, можна зробити висновок, що кінцева сума Звіту про рух грошових коштів не дорівнює сумі Грошових коштів у Звіті про фінансовий стан.

В такому разі рекомендується переглянути коректність даних.

Ця помилка найчастіше зустрічається у квартальних проектах на шаблонах версії нижче 5.0.0 та повідомляє про необхідність обрати дату до даного контексту.

Наприклад: 
Помилка – “Контекст “Кінцева дата попереднього періоду” вимагає вказати застосований період”. 

Якщо натиснути на помилку двічі, з’явиться вікно:

У рядку “Початок:” з переліку оберемо “Вибрати дату…” та на календарі дату кінця необхідного періоду:

Неправильно обрано контекст для тегу, або “Дата або Період” вказано неправильно для певного контексту. 


Необхідно двічі натиснути на помилку. 

У полі “Контекст”, серед переліку обрати потрібний контекст: 
У назвах контекстів “Активний період” та “Попередній період” відповідно означає Активний та Попередній періоди. 
“До повного періоду” – контекст пов’язаний з тривалим періодом
“До початку періоду” – контекст означає початок періоду
“До кінця періоду” – контекст означає кінець періоду

Примітка: Для текстових тегів завжди має бути обраний контекст “Активний період” та “Нема одиниць вимірювання”.

За умови помилки у контексті, у полі “Контекст” натиснути “Редагувати”:

У полі “Дата або Період” обрати відповідне до конкретного контексту. 

У полі “Період” у більшості випадків використовується “Активний Період” та “Попередній Активний”, що відповідно означає Активний та Попередній періоди. 

У полі “Застосовано”:
“До повного періоду” – використовується для контекстів пов’язаних з тривалим періодом
“До початку періоду” – використовується для контекстів, що означають початок періоду
“До кінця періоду” – використовується для контекстів, що означають кінець періоду

Примітка: Теги, що мають однакову назву, але відносяться до різних розділів такономії є однаковими і їх значення співставляються валідатором. 

    2. Попередження жовтого кольору: 

Це попередження повідомляє про те, що цей тег може бути проставлений тільки на однакові числові значення для співставлення, але був проставлений на різні числові значення.


Натиснемо двічі на попередження.  З’явилось вікно у якому спочатку можна переглянути кожен тег кожного з значень, натиснувши “Перейти до мітки”: 

Оглянувши обидва значення, потрібно вирішити характер помилки і виправити.
Якщо теги було проставлено помилково, змінити їх.

Якщо цей тег підходить для обох числових значень: 
Натиснути “Перейти до мітки” та у вікні з тегами, що з’явиться, натиснути правою кнопкою миші на на тег: 

З переліку обремо “Дозволити кілька тегів для цього елемента”, потім “Додати разом всі позначені значення”. І закриваємо вікно, натиснувши “Ок”.

Це налаштування тегу дасть можливість програмі просумувати числові значення на які проставлено цей тег.

В даному випадку до тегу “Орендний дохід” буде відносити не два значення: 13 095 000, 222 758 000, а лише їх сума: 235 853 000.

Часто така помилка стосується текстових тегів.

Примітка: У шаблонах версії нижче 5.0.0 проставляти сумування деяких тегів необхідно після кожного оновлення проекту, версії вище 5.0.0 достатньо тільки один раз.

Попередження жовтого кольору “Принаймні 1 значення не підсумовується до його загальної суми” візуалізує загальну картину проставлених тегів.


Натисніть на це попередження двічі і відкриється вікно: 

Серед переліку у полі “Роль розрахунку:” потрібно обрати певний розділ таксономії, а полі “Контекст/одиниця виміру” контекст цього розділу.

Наприклад для перегляду Звіту про фінансовий стан оберемо розділ 210000 та відповідний йому контекст “Дата завершення поточного періоду”:

Така функція дає можливість побачити різниці у сумах, некоректність тегів і тд.
При цьому помилкові числові значення будуть підсвічуватись червоним кольором:

У колонці “Дана вартість” показано значення розраховані у таблиці, а у колонці “Розраховане значення” показано значення розраховані проставленими тегами. 

Для виправлення таких помилок потрібно перевірити коректність проставлення тегів та заімпортованих даних. 


Іноді числові значення підсвічуються червоним кольором через сумування однакових числових значень з однаковим тегом – значення задубльовуються.

Наприклад:
У примітці “Нематеріальні активи” для кінцевого значення стоїть тег “Нематеріальні активи за винятком гудвілу” з розділу, передбаченого для примітки, 823180:

У Звіті про фінансовий стан для значення “Нематеріальні активи” також обрано тег “Нематеріальні активи за винятком гудвілу”, але вже з розділу балансових тегів, 210000:
В такому разі необхідно натиснути на тег у будь-якому розділі правою кнопкою миші, обрати “Дозволити кілька тегів для цього елемента” та “Використовуйте один тег, якщо всі значення рівні”.

Таке налаштування тегу дає можливість валідатору порівняти ці суми і якщо вони однакові, то сприймати їх як одну суму. (У пункті 1.1 наведено приклад у якому числові значення відрізняються.)

Також помилки у розрахованому значенні тегів також можуть бути через проставлення сумуючого тега на проміжне значення у таблиці, або навпаки.
Найчастіше, останній тег з переліку (на фото обведено синім) у підрозділі є сумуючим (має бути обраним лише для значення суми за таблицею). 

У випадку коли серед списку діагностих залишається тільки декілька синіх поперджень та одне попередження жовтого кольору “Принаймні 1 значення не підсумовується до його загальної суми”, файл може бути успішно провалідованим (без помилок та попереджень) зовнішнім валідатором:

Примітка: Зовнішній валідатор є більш точним. Для остаточної валідації, перед подачею файлу, рекомендуємо скористатись зовнішнім валідатором (Altova).

Попередження “Тегова позначка не числова, однак одиниця виміру була йому призначена” повідомляє про те, що для текстового тегу було обрано числову одиницю виміру. 

Натиснувши двічі на помилку, у полі “Числовий” з переліку необхідно обрати “Нема одиниць вимірювання” та натиснути “Ок”.

ПриміткаДля текстових тегів завжди має бути обраний контекст “Активний період” та “Нема одиниць вимірювання”.


    3. 
Попередження синього кольору: 

Попередження “”Кінцева дата попереднього періоду (Звіт про рух ГК)” є дубльованим контекстом “Кінцева дата попереднього періоду”” повідомляє про те, що створено два констексти з різними назвами, які мають схожі значення. 

При підготовці річного звіту це попередження має бути у списку діагностик.

Тег “Кінцева дата попереднього періоду (Звіт про рух ГК)” важливий при підготовці квартального звіту.

Перед експортом квартального проекту потрібно натиснути кнопку “XBRL”:
Обравши вкладку “Інше”, натиснути “Квартальна звітність” і програма встановить дату кінця квартального періоду для тегу з контекстом “Кінцева дата попереднього періоду (Звіт про рух ГК)”.

У тому разі якщо випадково було створено копію будь-якого  контексту, це матиме значення лише у візуальному плані, при перегляді тегів, на результат валідації не впливає.

За можливості, краще виправити, видаливши один з контекстів.

Двічі натиснувши на попередження, з’явилось вікно.
Для видалення контексту натискаємо кнопку, що обведена на фото червоним квадратиком: 

У вікні, що з’явиться, ставимо галочку “Теги, що викорстовують цей контекст, будуть використовувати…” та обираємо з переліку продубльований раніше основний контекст:

Натискаємо “Ок”.

Дане попередження на валідацію не впливає та не потребує виправлення. 

ПриміткаУкраїнська гривня (-1) використовується у випадку, коли необхідно змінити знак числового значення на протилежний, за умови такого характеру тегу (найчастіше проставляється командою CaseWare Ukraine у шаблоні).