Підготовка ОСВ та імпорт даних до програми

Після вивантаження ОСВ до файлу excel нам потрібно виконати декілька простих кроків та дотримуватися правил імпорту, щоб дані коректно відобразились у фінансовій звітності . 

Перш за все видаляємо всі узагальнюючі рахунки, дотримуючись ієрархії нижчого рівня субрахунку, це допоможе уникнути дублювання даних, як показано на скріншоті нижче, видаляємо узагальнюючі рахунки по всій ОСВ:

Рахунки, що матимуть деталізацію або містять рух у ФЗ краще заміняти на розбиття відразу в ОСВ, щоб зекономити час і не витрачати його на проведення коригувань у програмі. До прикладу це може бути ОЗ, що буде описуватись як залишок на початок + рух за кожним окремим типом або ж деталізація адміністративних витрат або витрат на збут. 

Примітка: У кожному звітньому періоді розкриття руху обов’язково повинні містити с-до на початок періоду для збереження логіки розрахунків та звірок.

Далі з ОСВ видаляємо дані 79 рахунку та прибуток за рік в частині нерозподіленого прибутку(для імпорту він повинен складатися з с-до на початок + інший рух, окрім прибутку), оскільки програма автоматично розраховує показник прибутку/збитку, що знаходиться на рахунку NET INCOME меппінгу 3.100.550.150 та додасть дану суму в нерозподілений прибуток звіту про фінансовий стан та звіту про зміни у власному капіталі, а в частині форми 2 буде звіряти суму доходів та витрат з рахунком NET INCOME. Його можна також побачити у правому нижньому кутку Working Papers:

Обороти по формі 2 зіставляємо в одній колонці разом із залишками по балансових рахунках, програма автоматично розпізнає тип рахунку в залежності від присвоєного номера меппінгу.  Статті доходів повинні мати знак мінус, витрати ж з плюсом. У результаті Ви отримуєте у підсумку за період 0:

Суми ж рахунків звіту про фінансовий стан та звіту про прибутки та збитки по окремості повинні показати прибуток/збиток за період з протилежними знакамом. 

Після виконаних дій вище слід перейти до присвоєння номерів меппінгу кожному рахунку імпорту. Їх перелік можна знайти на вкладці “Аудиторське завдання” – “Меппінг” або ж “Рахунок” – “Призначити меппінг”. Рахунки 1-5 класу відносяться до балансових, 6-9 до звіту про прибутку та збитки. Існують також аналітичні рахунки, що не відносяться до розрахунків основних звітів у програмі, але суттєвими для наповнення документу фінансової звітності, це можуть бути операційні сегменти або ж операції з пов’язаними сторонами, вони матимуть тип “показники діяльності”:

Клас “С.10” призначено для розмеплення звіту про рух грошових коштів за прямим методом, його радимо імпортувати окремо. Непрямий методі підтгяує розраховані показники автоматично із звітності, а решту потрібно ввести у вхідні клітинки.

При розмепленні дотримуйтесь правил нижчого рівня ієрархії номерів, як приклад показано нижче:

Наступним кроком вже повинен бути сам імпорт файлу ОСВ до програми. 

Для цього перейдіть до вкладки “Аудиторське завдання” – “Імпорт” – “Імпортувати файл excel”:

Вкажіть місце знаходження файлу та номер аркушу й натисніть “Далі”:

Обов’язково колонкам вкажіть тип, натиснуши ПКМ на шпаках та виконайте наступні кроки:

  • Для колонки з номером рахунку вкажіть “деталі” – “номер рахунку”
  • Для назви оберіть “Опис рахунку”
  • Для номерів меппінгу “Групування” – “Номер меппінгу”
  • Та для залишків “Залишки” й обираєте відповідний звітний період

Натискаєте “Далі” і у відкритому вікні оберіть тип рахунків, куди потраплятимуть залишку нерозмплених або призначених рахунків з неіснуючим меппінгом:

Знову натискаєте “Далі” – “Готово”, на цьому імпорт даних завершено.