Очищення даних

Щоб очистити дані за вхідний період:

На даних необхідного періоду в оборотно-сальдовій відомості правою кнопкою миші – Вибрати колонкуDelete:

Для очищення даних за попередній період в оборотно-сальдовій відомості двічі натиснути на дані у колонці та здійснити такі ж етапи, як і для вхідного періоду.

Для очищення операцій та квартальних даних: необхідно вибрати вкладку Інші проводки:

Щоб видалити весь масив даних перед цим потрібно очистити періоди та операції, потім Ctr+A – Delete.