Налаштування тексту та додаткових таблиць

Перш за все, при роботі з форматуванням, внесенням тексту та вставкою додаткових таблиць користувачам слід ознайомитись із загальним переліком формул, клітинок та їх ідентифікаторів у файлі “Firm settings.cvw” за стандартним місцем розташуванням  “C:\Program Files (x86)\CaseWare\Library\Financials INT\Firm\Firm settings.cvw”:

Таблиця поділяється на розділи, що пов’язані з:

  1. Датами
  2. Формулюваннями в тексті (окрема/консолідована) в залежності ще від того який тип звітності готується (проміжна або річна звітність)
  3. Формулюваннями в тексті (За рік/період що закінчився)

Робота з автоматизацією окремих частин тексту

Щоб автоматизувати текст, Вам достатньо створити клітинку на полі у режимі редагування за допомогою вкладки “Ввести” – “Клітинка”:

Далі Ви задаєте параметри клітинки: ідентифікатор, тип та формулу. Дані для цього потрібно брати дані з представленої таблиці файлу “Firm settings”.

Примітка: Представлені в таблиці ідентифікатори дат краще використовувати лише для автоматизації таблиць, оскільки тягнуть за собою відповідний шрифт. Для тексту ж можна робити все те ж саме, але видозмінити ідентифікатор, наприклад: для дати в тексті 31 грудня (поточного року) тип “Дата”, формула “CLP13”,  ідентифікатор вже буде не “СYTNBS”, а “CYTNBS1

Для дат в тексті можна також редагувати формат відображення короткий/довгий і тд:

Якщо при виборі довгого формату дати у клітинку підтягує некоректну мову, у поле “Мова” потрібно ввести формулу з таблиці, рядка “Language fix for date cells” –  “case(CURLANG()=”LAN”,”uk-ua”, CURLANG()=”ENG”,”en”)”. У результаті отримаємо:

Налаштування шрифтів тексту та таблиць

  • Якщо Ви маєте на меті використовувати один і той самий текст для декількох проектів на основі одного шаблону, то для кожного абзацу тексту завжди повинен бути заданий стиль “Note T Body text”, який не можна змінити у режимі форми, тільки через клавішу на примітці “Click here to edit”, що переносить до режиму редагування. Стиль повинен мати такі параметри:
  • Якщо Вам потрібен унікальний текст в одному місці на різних проектах, там слід задати стиль “Note T Body input”, з параметрами: 

Текст з шрифтом даного стилю доступний для редагування в режимі форми і зберігається за файлом фінансової звітності окремого проекту і в режимі форми також можна задавати різні формати відображення на окремі слова/рядки при за допомогою стандартних комбінацій клавіш: ctrl+b (жирний), ctrl+I (похилий), ctrl+u (підкреслення)

  • Нижче показано стандартні стилі для таблиць шаблону:

Якщо після редагувань і оновлення ФЗ Ви побачили, що шрифти стали кривими, скористайтесь функцією повторного застосування фірмових стилів, для цього на синьому дашборді ФЗ натисніть “Оновлення” – “Повторне застосування фірмових стилі”, цей процес займає декілька секунд та стандартизує шрифти до одного формату.

Вставка текстових таблиць до фінансової звітсності

Щоб вставити додаткову текстову таблицю до примітки Вам потрібно натиснути клавішу “Click here to edit note” у ФЗ, після чого відкриється бібліотека з приміткою в режимі редагування. Вам потрібно обрати потрібне місце для вставки (це може бути будь-який абзац):

Натисніть на ньому Enter та вставте таблицю з буферу обміну.

Примітка: Якщо Ви маєте на меті використовувати і в подальшому цю табличку, копіювати її краще з файлу Excel, цим самим при вставленні програма автоматично створить клітинки для кожної комірки таблиці. Щоб клітинки стали доступними для введення у режимі форми, натисніть на ній ПКМ та оберіть властивіть “Вхідна клітинка”

Після вставлення Вам потрібно також таблицю відредагувати за відступом, стилями (шрифтами) та створити унікальний ідентифікатор:

  • Щоб задати відступ та змінити ідентифікатор, на тиблиці натисніть ПКМ – “Властивості таблиці” – “Таблиця”. Ідентифікатор таблиці повинен складатись з 3 символів, бажано дві літери та одна цифра від 0 до 9. Наприклад: файл примітки називається “Staffcost”, як видно на скріншоті, а ідентифікатор може бути ST0 або SC0. Головне, щоб для кожної наступної таблиці він був унікальним.
  • Відступ стандартний займає 1,5 см від лівого краю. 
  • Таблицю форматуємо за стилями (шрифтами), як вказано в попередньому пункті інструкції. 

Вставка тексту до ФЗ

Текст можна копіювати та вставляти з будь-якого текстового редактора, проте його потрібно поділяти на стандартний (не буде змінюватись з роками та уніфікований для всіх проектів, вноситься у режимі редагуванн через клавішу “Click here to edit note/text”. Це може стосуватися облікової політики) та змінний (буде введено у вхідні поля фз окремого проекту в режимі форми та змінюватиметься з кожном звітним періодом, стосується звіту аудитора або ж текстової інформації окремих приміток). Раптом у Вас виникатимуть ситуації, коли в стандартному тексті певні абзаци відрізнятимуться, їм можна просто присвоїти вхідний шрифт Note T Body input або за можливості автоматизувати клітинками з формулами. Опис  налаштувань стилів (шрифтів) знаходиться в попередніх пунктах інструкції.